ارائه دقیق ترین و کاملترین خدمات ابعاد برداری Optic با دستگاه ATOS CORE و فتوگرامتری TRITOP|DPA 

- تهیه گزارشات مهندسی Inspection  و کنترل کیفی انواع قطعات ، قالب و فیکسچر
- خدمات مهندسی معکوس ، Surface Design  طراحی قالب و ...
- ارائه خدمات ابعاد برداری بدون محدودیت جنس و ابعاد در محل صاحبان صنایع
- ارائه خدمات بازرسی و تهیه گزارشات کنترل کیفیت (QC)

مقالات و تازه های صنعت

 33863775  ( 031 )

33863519

09131161540 (مفید ) 

09131102334 (تابانفر )

Nano Optic

Engineering Group

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، بلوار عطاء الملک ، بلوک 31 ، پلاک 3 ، نانو اپتیک

i n f o @ n a n o o p t i c - c o . c o m
w w w . n a n o o p t i c - c o  . i r